Dit is de website van de  ‘Stichting NGID’. Volgens onze statuten is de volledige naam ‘Stichting Reünisten NGID,  RAPP en MARVA Plotter’. Het idee een stichting op te richten ontstond eind 2010. In 2011 zijn, na een eerste succesvolle reünie, de statuten bij een notaris vastgelegd. Belanghebbenden (leden) worden middels nieuwsbrieven, mailings en deze website over evenementen  geïnformeerd. Omdat steeds meer (oud-)collega’s uit andere dienstvakken interesse toonden voor onze stichting, staat de stichting NGID thans open voor al het (voormalig) CommandoCentrale-personeel. Deze wijziging in onze statuten is officieel bij de notaris vastgelegd.
 2010 stg. ngid
stichting ngid
De stichting waar oud en nieuw CommandoCentrale-personeel elkaar ontmoet!
De Stichting Reünisten NGID,  RAPP en MARVA Plotter
Stichting NGID Sinds 2014 staat de stichting NGID ook open voor al het (voormalig-) perso- neel dat bij de Koninklijke Marine in  CommandoCentrales werkzaam is of is geweest.
Home
Voor uw agenda: Het volgende evenemet op 10 mei 2017 Marvo vaardag a/b Rotterdam Inschrijving is gestopt We zullen u op de hoogte houden via deze website en mailings.
.